Tjänster

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG

Vi hjälper dig om du behöver avtalshjälp eller hamnat i tvist

Även om ett uppdrag oftast upprättas i god anda och stort samförstånd har vi sett allt för många exempel på när något går fel. Att under hela processen ha tänkt igenom och formulerat samtliga juridiska avtal är inte alltid lätt.

Vi har gedigen kunskap inom områdena entreprenad- och fastighetsjuridik och kan därför förstå och hjälpa till med de specifika frågor som uppkommer kring en tvist eller ett avtal, oavsett om du är utförare eller uppdragsgivare.ENTREPRENADJURIDIK

Vad är entreprenadjuridik?

Entreprenad är ett brett begrepp som omfattar allt från att anlägga vägar, bygga hus till takomläggningar.

Vi hjälper dig att hantera tvister, avtal och förhandlingar inom bygg- och anläggningssektorn. Med vår erfarenhet hjälper vi dig även genom alla krångliga regler, lagar och dokument och sköter kontakter med olika myndigheter.

Entreprenadjuridik är ett specialområde då det i grund och botten bygger på avtal. I många frågor finns det ingen lag som stadgar vad som ska gälla så därför blir ett välskrivet avtal extra viktigt. Ett välskrivet avtal hjälper parterna att tydliggöra vad som ska göra och omfattningen av arbetet. På så sätt minskar risken att ni ska bli oense längre fram i processen.

För det fall du har hamnat i en situation där du inte är överens med entreprenören eller beställaren så hjälper vi dig gärna.

Vi biträder i tvister i allmän domstol och skiljedomstol.

AVTAL I ENTREPRENADBRANSCHEN

Vilka avtal behöver du?

Oavsett om du är beställare, entreprenör eller konsult så hjälper vi till i avtalsskedet. Vi bistår er tidigt i processen och kan bistå er i början på bygg- och anläggningsprocessen.

Beroende på entreprenadform så finns det olika standard bestämmelser som branschen tagit fram. Vi hjälper dig att använda och anpassa dessa på bästa sätt till just ditt projekt.

Vi kan hjälpa dig med att:

* Upprätta entreprenadavtal

* Biträda i byggprojekt

* Ge råd i skadeståndsfrågor, konsultansvar, ansvarsskador och infrastruktur.

Du har säkert hört talats om AB 04, ABT 06 och ABK 09 och mer om vad dessa avtal reglerar hur de ska användas hittar du under fliken "Entreprenadavtal".


BYGG-, MARK- & RIVNINGSLOV

Inför ditt projekt

I samband med att entreprenader ska utföras krävs i de allra flesta fall olika former av tillstånd. Det kan gälla bygg-, mark- eller rivningslov eller strandskyddsdispens. Vill du ha hjälp att överklaga att du inte fått bygglov eller av någon annan anledning överklaga ett bygglov eller ansöka om strandskyddsdispens så kan vi vara behjälpliga med detta.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Viktigt för dig som är beställare

Om du ska beställa ett bygg- eller anläggningsarbete så är det viktigt att du gör ett tydligt förfrågningsunderlag. Ett välskrivet förfrågningsunderlag bidrar till att du får inte bättre offerter från entreprenörerna och att entreprenörerna lättare kan räkna på jobbet och avgöra om dom har den kompetens och kapacitet som behövs till just ditt projekt.

Ofta tillhör förfrågningsunderlaget kontraktshandlingarna och blir på så sätt en del av avtalet. Mot bakgrund av detta är förfrågningsunderlaget mycket viktigare än vad många tror.

Vi kan biträda dig med att upprätta och granska ert förfrågningsunderlag.