Föreläsningar

RÄTTSEXPERTER TILL DIN TJÄNST

FÖRELÄSNINGAR

Vi är löpande ute och föreläser om entreprenadjuridik för att informera er om era grundläggande rättigheter och skyldigheter. I dessa projekt är det viktigt att du får verktygen för att kunna vara tydlig i upphandlingsprocessen och även för att undvika eventuella framtid tvister. Föreläsningen går helt att anpassa efter dig och ditt företags intressen. Ett axplock av det som vi föreläser om är bland annat.

  • Avtal i allmänhet och viktiga begrepp
  • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer
  • Genomgång av AB 04 och ABT 06 de viktigaste bestämmelserna samt vad man ska tänka på när man använder sig utav dessa bestämmelser. 
  • I projekteringen används ofta ABK 09, vi går igenom vad som gäller och vad man bör tänka på i dessa avtal.
  • Vad som gäller för ÄTA-jobb och förseningar som många gånger är två omständigheter som kan leda till tvist och vad man därför bör tänka på i dessa sammanhang.


Det inledande skedet i ett projekt är många gånger projektering och för det fall du som beställare är ansvarig för detta så kommer du ha avtal med konsulter. För det fall du väljer en totalentreprenad kommer istället entreprenören vara ansvarig för projekteringen.

Vi föreläser inom följande moment:

Projektering och förfrågningsunderlag

AB 04 som används vid utförandeentreprenader

ABT 06 som används vid totalentreprenader

ABK 09 som är konsultavtalet avseende arkitekter och ingenjörer